• Hạng mục thi công: Nội thất văn phòng, điện gia dụng
  • Thời gian thi công : 4 ngày
  • Diện tích: 80m2
Date: