• Hạng mục thi công: Nội thất văn phòng, thiết bị văn phòng, điện gia dụng, đồ gia dụng, vách kính, quảng cáo..
  • Thời gian thi công: 9 ngày
  • Diện tích: 186m2
Date: