thông điệp nhà sáng lập

Gửi đến moc.voidiung & lãnh đạo cốt cán

phải làm được và phải mang đến một hệ sinh thái không gian làm việc tích cực và năng lượng

Thiết Kế Dẫn Đầu

Mang đến những không gian khoa học, được xây dựng dựa trên trí thức và tâm thức

Hoàn Thiện Tinh Tế

Thi công phải đạt đến mức hoàn thiện một cách tỉ mỉ, dấn thân và hành động theo tâm trí

thông điệp người sáng lập

Đúng Giá Trị

Sản phẩm phải mang được 2 giá trị vật chất, tinh thần và phải thật tương xứng

Thấu Hiểu Hàng Đầu

Quan tâm đến cùng sự trăn trở và giải quyết nó một cách quyết liệt và mạnh mẽ

“Không gian tích cực sẽ không bao giờ cản trở những ý tưởng khác biệt và dại khờ”

Dấn thân, gửi tới giới trẻ Việt

Có rất nhiều sự sợ sệt đang hiện hữu trong giới trẻ hiện nay, có một thế hệ mà người ta gọi là “Thế hệ chỉ biết cúi đầu”, chúng tôi chỉ biết cúi đầu vào chiếc smartphone của mình.

Các bạn đang quên rằng mình là chí hướng, là sự vĩ đại của đất nước. Nhìn lại đi… hãy đứng dậy chiến đấu như những chiến sĩ ngoài chiến trường. Hãy “dấn thân” và đừng sợ khó, sợ khổ vì chỉ có dấn thân mới là con đường làm cho bạn tốt hơn, trường thành hơn, và có thể che chở cho gia đình mình mà thôi.

Tôi vấn luôn khắc ghi câu nói “Đi cùng nhau, chúng ta chẳng sợ điều gì cả!” đứng dậy nào và đi cùng chúng tôi.

Đừng bao giờ cúi đầu hỡi những người thanh niên Việt!