• Hạng mục thi công: nội thất quán cà phê, điện dân dụng
  • Thời gian thi công: 15 ngày
  • Diện tích: 287m2
Date: